Sociaal Fonds Den Bosch steunt plannen die de leefbaarheid verbeteren
Bouwen aan een gezellige, schone, veilige stad

Aan welke voorwaarden moeten plannen voldoen?

Om steun van het Sociaal Fonds Den Bosch te krijgen, moeten plannen voldoen aan een aantal voorwaarden. Hieronder hebben we ze voor u op een rij gezet.

Overzicht voorwaarden

  • Projecten mogen niet zijn bedoeld om winst te maken,
  • Ze mogen geen religieus of politiek karakter hebben,
  • In de wijk of buurt moet aantoonbaar draagvlak zijn voor het plan,
  • Het moet gaan om een eenmalige bijdrage,
  • Het project mag geen reguliere financiering door andere instanties krijgen,
  • Het toegekende budget moet terecht komen bij de burgers van
    s-Hertogenbosch en is niet bedoeld voor de dekking van exploitatiekosten, financiering van stichtingen, enzovoort,
  • Het mag niet alleen gaan om een buurtfeest.

  • U kunt het aanvraagformulier hier downloaden